Pasivní a aktivní čištění vzduchu, aneb činnost filtrace vzduchu a technologie Plasmacluster

Filtrace vzduchu je základní metodou čištění vzduchu používanou v domácích čističkách. Rozdělení je jasné: předfiltr, uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy, a HEPA filtr, který zastavuje částice až do 0,3 µm. Co se však stane se škodlivými částicemi, které jsou menší než 0,3 µm? Tyto částice nemusí zachyceny na HEPA filtru a zůstávají dále ve vzduchu. Snadněji tak vstupují do našich plic se vzduchem, který dýcháme.

Co je Hepa filtr?

HEPA znamená High Efficiency Particulate Air je jednou ze skupin vysoce účinných vzduchových filtrů. Byly původně vyvinuty pro americký program jaderných bomb jako způsob čištění vzduchu od radioaktivní kontaminace. V dnešní době je jejich použití mnohem rozmanitější. Jsou nezastupitelným ochranným prostředkem v nemocnicích, laboratořích a leteckém průmyslu kde je požadován dokonale čistý vzduch. V domácnostech se s nimi můžeme setkat ve vysavačích a čističkách vzduchu.

Filtry HEPA jsou vyrobeny z velmi  tenkého filtračního materiálu tvořeného skelnými vlákny. Materiál je složen do „harmonikového“ filtru, který poskytuje velkou filtrační plochu s nízkým odporem proudění vzduchu. Filtr je následně umístěna do pevného rámu pomocí vhodných lepidel.

HEPA filtr

Materiál a konstrukce filtrů HEPA mají vliv na procesy filtrace vzduchu, kterých se účastní tři mechanismy:

Molekulární difuze, tj. chaotické pohyby nejmenších částic nečistot způsobují, že náhodně „spadnou“ na vlákno filtru,

Zachycení, když malé částice nečistot proudí v bezprostřední blízkosti vlákna filtru, třou se o něj a následně na něm ulpí.

Depozice – částice většího objemu a hmotnosti, které narazí na vlákno filtru vlivem neustálého proudění vzduchu

Každý z těchto mechanismů ovlivňuje molekuly jiné velikosti, hmotnosti a rychlosti. Filtry HEPA zadržují většinu (v závislosti na třídě, nejméně 99,95% nebo 99,995%) mechanických nečistot o velikosti 0,3 µm. Takto vysoká účinnost filtrace umožňuje mimo jiné odstranit ze vzduchu:

Suspendovaný prach: vč. PM2,5, PM10, PM1

Alergenní částice: pyl, spory plísní, roztoče a vlasy

Patogenní částice: určité bakterie, viry a spory hub

Jak vypadá proces filtrace vzduchu v domácích čističkách?
V čističkách vzduchu předchází HEPA filtru snadno čistitelný předfiltr s jemnou síťovinou, který odstraňuje hrubé nečistoty. Díky tomu vyžaduje HEPA filtr méně častou výměnu nebo čištění. Zařízení nasává vzduch sacím otvorem přes předfiltr, následně vzduch prochází uhlíkovým dezodoračním filtrem a filtrem HEPA. Následně je vyfukován odvětrávacím otvorem zpět do místnosti. Je třeba zdůraznit, že tato metoda pomáhá odstraňovat nečistoty vznášející se pouze ve vzduchu, který projde zařízením. V procesu mechanického čištění (filtrace) jsou zadrženy pouze částice větší než otvory filtru, kde jsou zachyceny. Proces čištění nemá vliv na částice ulpívající například na záclonách nebo stěnách, stejně tak na špatně dostupných místech, které jsou pro proud sbíraného vzduchu obtížně přístupné, jako je oblast pod postelí nebo rohy místností.

Vybrat čističku vzduchu —->

Víte, že ???

V případě čističek vzduchu Sharp měří HEPA filtr po úplném rozvinutí přibližně 8 metrů. Kromě toho je v zařízení umístěno těsnění, které zajišťuje těsnost uchycení filtru a nutí vzduch proudit pouze přes filtrační materiál. Čím větší je povrch filtru, tím více prachu a škodlivých částic může zachytit.

Co tedy dělat s nečistotami, které jsou menší než 0,3 µm a  mohou se usazovat na stěnách, závěsech a jiných plochých površích? Tato otázka mohla být jednou z mnoha, které vedly Sharp k vývoji technologie Plasmacluster.

Co je tedy technologie Plasmacluster?

Základem technologie Plasmacluster, patentované značkou Sharp, je současné vypouštění kladných a záporných iontů o hustotě 7 000 nebo 25 000 na cm3. Používá se jako další způsob (kromě filtračního systému) čištění vzduchu a vede ke zvýšení účinnosti spotřebiče neutralizace škodlivých částic obsažených ve vzduchu nebo usazujících se na různých površích. Čištění ionty Plasmacluster se provádí na biologicko-chemické úrovni. Reakce, které probíhají, využívají pouze síly přírody – tímto způsobem dochází k neutralizaci virů a bakterií, neutralizaci pachů nebo snižování statické elektřiny bez použití syntetických látek. Jde tak o zcela přirozené a efektivní řešení. Technologie Plasmacluster je k dispozici nejen v čističkách vzduchu, ale také v klimatizacích, ledničkách a přenosných iontových generátorech.

Účinnost iontů Plasmacluster na aktivitu vybraných patogenů byla ověřena během testů v laboratorních podmínkách*

Alergeny: ve vzduchu (účinek po 14–51 minutách ve vzduchotěsném zkušebním prostoru 25 m³ pro čističku vzduchu vybavené iontovým generátorem Plasmacluster HD25000 / 7000)*

Bakterie: Serratia, koliformní bakterie (E. coli), E. coli, Staphylococcus (aureus), Candida, Bacillus subtilis, MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus), Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Sarcoccus

Houby: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Alternaria, Mucorales

Viry: H1N1 virus lidské chřipky, H5N1 virus ptačí chřipky, virus Coxsackie, virus obrny, kočičí koronový virus

Nepříjemné pachy: Sharp Corporation ve spolupráci s Animal Clinical Research testovala ve veterinární nemocnici, jak ionty Plasmacluster s vysokou hustotou (koncentrace iontů: 25 000 iontů / cm3) redukují bakterie ve vzduchu a neutralizují pachy amoniaku, což jsou hlavní příčiny nepříjemného pachu ze zvířat

Snížení statické elektřiny: statická elektřina byla snížena z 5 kV na 0,5 kV za 80 sekund (Plasmacluster HD25000) a 360 sekund (Plasmacluster HD7000) v testovacím prostoru 55 m³*

Jednotka generátoru iontů je umístěna v dráze proudu vzduchu generovaného ventilátorem, takže ionty Plasmacluster jsou vyfukovány vzduchem do místnosti. Vzhledem k tomu, že proudění vzduchu je nastaveno pod úhlem 20 stupňů, šíří se vzduch poháněný ventilátorem po celé místnosti a ionty Plasmacluster dosahují i do vzdálených míst rychlostí až 5 m/s.

Díky tomuto specifickému proudění vzduchu (tzv. Coanda Efekt) zařízení odstraňuje elektrostatické náboje ulpívající na stěnách místnosti. Vzduch míří vzhůru podél stěny a následně podél stropu směrem ke druhé stěně, kde ztrácí rychlost a a vlivem jeho relativně nižší teploty klesá dolů. Následně je u země pomalu nasáván zpět do vstupního filtračního otvoru čističky.

Vybrat čističku vzduchu —->

Tato technologie tak umožňuje nejen účinnou neutralizaci polutantů ve vzduchu, ale také sběr škodlivých ulpívajících částic, které se nacházejí na záclonách a závěsech, nábytku nebo stěnách. Ionty Plasmacluster také eliminují statickou elektřinu vytvářenou akumulací elektricky nabitých iontů na povrchu předmětů, jako jsou oblečení, nábytek a domácí spotřebiče. Právě na nich se častěji usazují nečistoty a prach, které způsobují alergické reakce.

Jak Sharp kombinuje pasivní čištění (filtraci) a aktivní (technologie Plasmacluster) ve svých čističkách vzduchu?

Všechny čističky vzduchu Sharp kombinují pasivní a aktivní způsob neutralizace znečišťujících látek. Díky tomu zařízení umožňuje efektivní a rychlé zlepšení kvality vzduchu v celé místnosti. Vzduch nasávaný a poté procházející filtračním systémem je vyčištěn a zvlhčen (pokud je aktivována funkce zvlhčování). Následně je vzduch obohacen o ionty Plasmacluster, a vypuštěn zpět do místnosti. Iony zasáhnou všechny druhy zákoutí a neutralizují škodlivé částice, a to jak ty, které se vznášejí ve vzduchu, tak i ty, které jsou na záclonách, kobercích, stěnách a nábytku. Technologie Plasmacluster také snižuje statickou elektřinu a snižuje prašnost, která má přímý dopad na zhoršení příznaků alergie. Tato technologie vám tak umožňuje maximalizovat účinnost procesu čištění vzduchu a zároveň snížit náklady na elektřinu a snížit hladinu hluku zařízení.

Podívejme se blíže na účinnost kombinace procesů pasivního (mechanického) a aktivního (biologicko-chemického) čištění vzduchu pomocí modelu čističky vzduchu se zvlhčovací funkcí KC D60EUW. Vynikající technické parametry (maximální průtok vzduchu 396 m3 /h a zvlhčování 660 ml/h) umožňují provoz v místnosti o ploše až 48 m2. Zařízení reguluje svůj provoz na základě senzorů citlivých na znečištění ovzduší a zápach.

Proces filtrace vzduchu probíhá v pěti stupních – přes předfiltr, filtr s aktivním uhlím, HEPA filtr, zvlhčovací filtr a iontový generátor Plasmacluster. Vzduch nasávaný čističkou je nejprve zbaven od větších nečistot (vlasy a chlupy) a poté od těkavých sloučenin a nepříjemných pachů. Dalším stupněm je HEPA filtr, který poskytuje ochranu před znečištěným vzduchem na úrovni s účinností alespoň 99,97% a zadržuje částice o průměru do 0,3 µm. Vzduch je následně zvlhčen. Generátor iontů, umístěný v dráze proudění vzduchu ventilátoru, vypouští ionty Plasmacluster i do nejvzdálenějších rohů místnosti. Ty pak aktivně reagují se škodlivými částicemi. Neutralizují jak vzduchem přenášené, tak ulpívající částice např. na čalounění, látkách, stěnách nebo v těžko přístupných zákoutích. Model Sharp KC D60EUW je vybaven velmi účinným iontovým generátorem, který dokáže vytvořit koncentraci iontů až 7 000 na 1 cm³*. S generátorem PCL7000 trvá inaktivace virů v místnosti o objemu 25 m³ pouhých 18 minut. Viry, které uplívají na površích jsou deaktivovány za 10 hodin*.

Vybrat čističku vzduchu —->

*zdroj dat: http://global.sharp/pci/en/effect/