Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - aktualizace 25. srpna 2015

Aktualizace 25. srpna 2015

1. Naše dohoda

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů (\"zásady ochrany osobních údajů\") upravují shromažďování, uchovávání a používání osobních údajů shromážděných prostřednictvím naší webové stránky www.sharphome.cz (\"webová stránka\").

1.2 Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace sběru osobních údajů, o způsobu použití vašich osobních údajů a vašich právech kontroly osobních údajů, které o vás máme.

1.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte. Vstupem nebo procházením webové stránky a/nebo poskytnutím svých osobních dat vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte tyto webové stránky okamžitě přestat používat.

1.4 Záměrně neshromažďujeme a nebudeme shromažďovat informace o nezletilých dětech mladších 18 let. Jste-li mladší 18 let, nesmíte tuto webovou stránku používat, ledaže by na vás dohlížel váš rodič nebo opatrovník a měli byste jeho souhlas.

1.5 Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme bez vašeho vědomí čas od času aktualizovat, abychom dodrželi požadavky stanovené zákonem nebo abychom splnili požadavky měnícího se obchodního prostředí. Jakékoli úpravy nebo aktualizace budou zveřejněny na webové stránce. Pokračováním v používání webové stránky, souhlasíte, že se budete řídit podmínkami těchto aktualizací a úprav.

1.6 Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25. srpna 2015.

 

2. O nás

2.1 Jsme VESTEL POLAND sp. z o.o., společnost registrovaná v Polsku (registrační číslo 04771550), adresa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, KRS 0000519722, REGON 147323031, NIP 5272717654. Naše číslo plátce DPH je PL5272717654 a \"Domácí spotřebiče Sharp\" jsou jednou ze značek, k jejímuž použití máme licenci.

2.2 Jsme odhodláni zajistit, že vaše osobní údaje budou chráněny a že budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů z roku 1998, se směrnicí pro zpracování osobních údajů a elektronické komunikace z roku 2003 (směrnice ES) a dalšími platnými zákony ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak informace, které o vás shromažďujeme, používáme.

2.3 Další informace o nás jsou k dispozici v části webové stránky \"O Vestel\" na http://vestel-poland.com/en/corporate/ a o značce SHARP v části webové stránky \"O nás\" na www.sharphomeappliances.com.

2.4 Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo komentáře ohledně webové stránky nebo těchto zásad, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránce “Kontaktujte nás”.

 

3. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

3.1 Když vstoupíte a procházíte tuto webovou stránku (včetně případu, kdy nám zasíláte osobní informace prostřednictvím polí na této webové stránce, která slouží pro zadání údajů), můžeme o vás shromažďovat následující informace:

(a) vaše jméno;
(b) vaši adresu;
(c) vaše telefonní číslo a e-mail; a
(d) informace o kreditní kartě použité k provedení platby přes tuto webovou stránku by mělo být k dispozici na webových stránkách.

 

4. Jak můžeme vaše údaje uchovávat a používat

4.1 My (nebo třetí strana pověřená zpracováním dat naším jménem) můžeme shromažďovat, uchovávat a používat vaše výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

(a) abychom vám tuto webovou stránku zpřístupnili a poskytli vám obsah ušitý na míru vašim individuálním požadavkům;

(b) k dokončení jakýchkoli cest prostřednictvím této webové stránky a/nebo k provedení nákupů uskutečněných prostřednictvím této webové stránky;

(c) k zajištění vámi požadovaných služeb;

(d) pokud nám poskytnete souhlas, ke kontaktování vás (včetně, ale nejen SMS, telefonních hovorů a e-mailů) ohledně produktů a služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat; a

(e) pokud nám poskytnete souhlas, k předání vašich osobních údajů pečlivě vybraným třetím stranám:

(i) aby vás mohly kontaktovat (včetně SMS a e-mailu) ohledně produktů a služeb, o kterých se domnívají, že by vás mohly zajímat; a

(ii) pro účely výzkumu a analýzy, abychom mohli monitorovat a zlepšovat zboží a služby, které našim zákazníkům nabízíme.

4.2 Vaše osobní údaje nepředáme, neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně, pokud nám k tomu neudělíte svůj souhlas. Pokud souhlas udělíte, ale později změníte svůj názor, můžete nás kontaktovat a my takovou aktivitu ukončíme.

4.3 Nicméně, pokud třetí strana získá všechny (nebo téměř všechny) naše společnosti a/nebo aktiva, můžeme vaše osobní údaje takové třetí straně v rámci akvizice předat. Vaše osobní údaje rovněž předáme, budeme-li k tomu povinni dle platných zákonů, a to vládnímu úřadu nebo orgánům činným v trestním řízení.

4.4 Nakonec, můžeme rovněž shromažďovat anonymní údaje o návštěvnících naší webové stránky a monitorovat použití webové stránky pro účely souhrnné statistiky nebo podávání zpráv. Shromažďování takových informací nám pomůže rozvíjet webovou stránku a nabízené zboží a služby. Nicméně, na základě anonymních údajů, které pro tyto účely shromažďujeme, nebude možné provést identifikaci jednotlivce.

 

5. Mezinárodní transfery

5.1 Osobní informace, které od vás získáme, můžeme v souladu s výše uvedenými účely převést zpracovatelům dat, třetím stranám, kteří se nachází v zemích mimo území EHS (včetně následujících zemí: Turecko) nebo členům naší skupiny společností (včetně následujících zemí: Turecko).

5.2 Upozorňujeme, že země mimo území EHP, nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany dat jako Velká Británie, nicméně naše shromažďování, uchovávání a použití vašich osobních údajů bude i nadále upraveno těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

6. Soubory cookies

6.1 Naše webová stránka používá soubory cookies. Soubor cookie je malý soubor tvořený čísly a písmeny, který uložíme do vašeho počítače. Tyto soubory cookies nám umožní vás odlišit od ostatních uživatelů naší webové stránky, což nám pomůže poskytnout vám dobrou zkušenost s procházením naší webové stránky a rovněž nám umožní naši webovou stránku zlepšit.

6.2 Více informací o způsobu použití individuálních souborů cookies a o tom, jak je rozpoznat, naleznete v Zasadách používání cookies souborů.

 

7. Bezpečnost

7.1 I když přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili osobní údaje, které nám poskytnete, nelze zaručit, že veškeré přenosy dat přes internet budou bezpečné. V důsledku toho vezměte na vědomí, že nemůžeme zaručit bezpečnost žádných osobních údajů, které nám předáte prostřednictvím internetu.

 

8. Vaše práva

8.1 Máte následující práva:

(a) právo požádat nás, abychom vám poskytli kopie osobních údajů, které o vás máme, a takový úkon je zpoplatněn;

(b) právo zdarma nás požádat o aktualizaci a opravu jakýchkoli zastaralých nebo nesprávných údajů, které o vás máme; a

(c) právo odhlásit jakékoli marketingová sdělení, která vám můžeme (nebo jiná třetí strana, které jsme s vaším souhlasem vaše osobní údaje předali) zasílat.

8.2 Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, napište nám na výše uvedenou adresu (poštou nebo e-mailem).

 

9. Aktualizace vašich údajů

9.1 Pokud se některý z osobních údajů, které jste nám poskytli, změní, sdělte nám správné údaje prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v ustanovení 2.4 výše.

10. Stránky třetí strany

10.1 Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Upozorňujeme, že se tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje, které shromáždíme prostřednictvím této webové stránky a že nezodpovídáme za osobní údaje, které třetí strany prostřednictvím své webové stránky shromažďují, uchovávají a používají. Vždy si musíte pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.