Proč používat čističky vzduchu Sharp

Problematika čistého vzduchu. Jak vzniká špatný vzduch.

Topná sezóna v plném proudu.

Smog vzniká kombinací špatných rozptylových podmínek v ovzduší a vysokou produkcí škodlivých látek, zejména spalovacími motory, produkcí emisí z průmyslových objektů a další lidskou činností. Tato situace vzniká zejména v zimě, v období teplotních inverzí. Studený vzduch nestoupá do vyšších částí atmosféry a je držen „pokličkou“ teplejšího vzduchu u země. To se projeví mimo jiné i zhoršenou viditelností. Oblasti s nejhoršími podmínkami jsou samozřejmě města a průmyslové regiony. V mnohých případech jsou však i podmínky na venkově minimálně srovnatelné, díky každodennímu využívání tuhých paliv k výrobě tepla.

Vzduch je v takovém případě prosycen často nadlimitními koncentracemi jednou, či více následujícími sloučeninami: SO2, NO, NO2, CO, O3, NH3, H2S, zejména pak suspendovaný částicemi polétavého prachu PM10 a PM2,5. Každodenně aktualizované informace o stavu ovzduší je možné sledovat na stránkách českého hydrometeorologického ústavu.

Doporučení pro tyto dny se zvýšenými koncentracemi těchto látek vydaná odborníky ze Státního zdravotního ústavu jsou následující:

 • Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 - 10 a od 16 - 20 hodinou.
 • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
 • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 - 4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
 • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží

„Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.“ (Státní zdravotní ústav 2007).

Nejcitlivějšími skupinami lidí na nastalou situaci jsou zejména malé děti, včetně kojenců, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickým obtížemi dýchacíhooběhového ústrojí.

Na obrázku níže jsou znázorněny tmavě oranžovou a tmavší barvou oblasti ČR se znečištěným ovzduším, které je hodnoceno jako prokazatelně zdraví poškozující v celoročním průměru. Koncentrace v zimním období jsou některé dny násobně vyšší.

Zdroj: CHMU

Kvalita vzduchu v bytech, domech a kancelářích

Méně diskutovaným tématem je však kvalita vzduchu uvnitř budov, v bytech a kancelářích, kde trávíme většinu našeho života. Smog je při pozorování vrstvy vzduchu na delší vzdálenost viditelný, nachází se však ve stejné koncentraci ve své, okem nepozorovatelné podobě, i v místnostech. Tam můžou být jeho negativní účinky umocněny zvýšenými koncentracemi CO2 ve vydýchaném vzduchu, těkavými látkami z interiérového vybavení, cigaretovým kouřem a nízkou relativní vlhkostí vzduchu (pod 40%).

Kombinace těchto faktorů dokáže významně zhoršit námi dýchaný vzduch uvnitř bytů a domů oproti venkovnímu prostředí. Čističky vzduchu se vícestupňovým filtračním systémem, ionizátorem a zvlhčováním dokáží však většinu těchto negativních vlivů významně omezit.

Dopady suchého vzduchu

Nízká relativní vlhkost vzduchu (pod 40 %) může mít za následek pálení očí, vysušenou pleť a vysoušení dýchacích cest, při kterém jsou sliznice náchylnější k uchycení virů a bakterií a vzniku např. chřipkového onemocnění. S nízkou relativní vlhkostí je tak spjata i vyšší nemocnost.

Druhým extrémem může být v některých případech příliš vlhký vzduch, který může mít za následek zvýšenou tvorbu plísní.

Optimální relativní vlhkost prostředí se pochybuje okolo 50 %, jak je znázorněno na grafu níže. Lze zde vyčíst patrný vztah mezi relativní vlhkostí vzduchu a výskytem negativních faktorů ovlivňujících zdraví.

Co způsobuje statická elektřina?

Statická elektřina vzniká všude, kde dochází ke tření, oddělování, nebo rolování jakýchkoliv materiálů. Ježděním židle po podlaze, nebo třením oblečení při běžném pohybu jí tak sami vytváříme. 

Při dlouhém působení statické elektřiny například v kancelářích dochází k reaktivitě s orgánovými systémy člověka, což se může projevit zvýšenou nesoustředěností, únavou a nemocností.

Statická elektřina snadněji vzniká v místnostech s relativně nízkou vlhkostí vzduchu, především tedy v zimě.

Čističky vzduchu Sharp proti tomuto jevu bojují jednak účinným zvlhčováním, zjména však technologií Plasmacluster, která vytváří jak kladné, tak negativní ionty, které reagují s opačně nabitým povrchem jiných předmětů a tím neutralizují účinky statické elektřiny. 

Hlavní funkce čističek Sharp

Iontový systém Plasmacluster

Chytrý, patentovaný systém Sharp, pomáhá odstraňovat nepříjemné pachy, alergeny, bakterie, 99 % virů a dokonce i roztoče ze vzduchu v celé místnosti, včetně prostoru za nábytkem, a vy si tak můžete být jisti, že doma dýcháte zcela čistý vzduch.

Senzorová technologie

Přesným měřením vlhkosti, prachu, pachů a teploty v místnosti dokáže čistička vzduchu Sharp udržet čistý vzduch v místnosti zcela automaticky.

Dvakrát tak čistý vzduch

Sharp používá ionty, které vyhledávají a odstraňují částice ze vzduchu a průmyslový standardní filtr, dostatečně dobrý k použití v nemocnicích, díky čemuž bude váš vzduch v domácnosti dvakrát tak čistý.

Sharp čističky vzduchu se zvlhčovačem řady KC D

Čistička vzduchu KC D60EUW

Plasmacluster ionizace
místnost do 48 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
vodní & předfiltr filtr
4 senzory & časovač
zvlhčování: 660 ml/h
ionizační sprcha

Čistička vzduchu KC D50EUW

Plasmacluster ionizace
místnost do 38 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
vodní & předfiltr filtr
4 senzory & časovač
zvlhčování: 600 ml/h
ionizační sprcha

Čistička vzduchu KC D40EUW

Plasmacluster ionizace
místnost do 26 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
vodní & předfiltr filtr
4 senzory & časovač
zvlhčování: 440 ml/h
ionizační sprcha

Čistička vzduchu KC D40EUB

Plasmacluster ionizace
místnost do 26 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
vodní & předfiltr filtr
4 senzory & časovač
zvlhčování: 440 ml/h
ionizační sprcha

Čistička vzduchu
KC D40EUH

Plasmacluster ionizace
místnost do 26 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
vodní & předfiltr filtr
4 senzory & časovač
zvlhčování: 440 ml/h
ionizační sprcha

Čističky bez zvlhčovače řady FP J

Čistička vzduchu
FP J30EUB

Plasmacluster ionizace
místnost do 22 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
časovač
ionizační sprcha
bílo-černá

Čistička vzduchu
FP J30EUP

Plasmacluster ionizace
místnost do 22 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
časovač
ionizační sprcha
bílo-růžová

Čistička vzduchu
FP J30EUA

Plasmacluster ionizace
místnost do 22 m²
HEPA H13 & uhlíkový filtr
časovač
ionizační sprcha
bílo-tyrkysová

Prověřená technologie a hlavní funkce čističek vzduchu Sharp

Čtyři stupně čištění vzduchu

 • Filtrace vzduchu u přístroje Sharp KC D60EUW je čtyřstupňová. Za prvé, vzduch prochází předfiltrem, který zastaví větší nečistoty jako jsou vlasy, prach a alergeny.
 • Následně pak uhlíkový filtr s deodoračním účinkem odstraňuje pachy z místnosti a tkanin a zabíjí mikroskopické bakterie a viry.
 • Filtr HEPA H13 zachytává částice o velikosti 2,5 až 10 µm jako je polétavý prach a organické látky ze spalovacích procesů. Tyto škodliviny můžou zejména při větších koncentracích způsobovat řadu kardiovaskulárních a plicních chorob.
 • Posledním stupněm filtrace vzduchu je patentovaný ionizátor Plasmacluster.


Hlavní funkce čističek vzduchu

 • U řady KC-D oceníte zejména inteligentní funkci Advanced Auto, která po překročení úrovně 70% vlhkosti aktivuje intenzívní ionizaci. Plasmaclusterová technologie tak zabrání vzniku nechtěných plísní a množení bakterií.
 • Další novinkou je automatické otevírání a zavírání žaluzií, chránících vnitřek čističky před vniknutím nečistot během vypnutí. Tato funkce slouží i jako pojistka proti zvídavým prstíkům Vašich dětí Funkce TIMER umožňuje nastavení přesné doby zapnutí a vypnutí čističky.
 • Produkt nabízí i nastavení citlivosti snímačů. Nejvýznamnější změnou oproti starším modelům je nadčasový minimalistický design.
 • Změnou prošel i stříbrný displej, který nyní poskytuje veškeré informace o provozu zařízení. Sharp KC D60EUW Vám může sloužit až 10 let bez výměny filtrů, což v porovnání s jinými dostupnými zařízeními na trhu činí jednu z levnějších variant.
 • Dlouhá životnost je výsledkem velmi vysoké kapacity filtru. Je však důležité uvést, že v oblastech s vysokým znečištěním vzduchu může být životnost filtru snížena. V případě vodního filtru je životnost odhadována na 2 roky v závislosti na tvrdosti vody.


Praktické funkce čističek vzduchu Sharp

 • Displej – všechny informace jsou viditelné na jednom místě
 • Funkce Advanced Auto – inteligentní funkce spuštění intenzívní ionizace v případě překročení vlhkosti 70% v místnosti, zabraňuje šíření bakterií a plísní
 • Časovač – možnost nastavení přesného času zapnutí a vypnutí čištění vzduchu
 • Design – moderní minimalistický design se stříbrnými ovládacími prvky
 • Automatické žaluzie – automatické otevírání a zavírání přívodu vzduchu do přístroje zabraňuje zbytečnému znečistění vnitřku během jeho vypnutí
 • Kolečka s brzdou


Indikátory a senzory

 • Indikátor čistoty vzduchu
 • Hydrostat – indikátor vlhkosti vzduchu s přesným ukazatelem její hodnoty
 • Indikátor opotřebení filtru – přístroj Vás bude informovat o nutnosti vyčištění filtru
 • Indikátor zápachu – trojbarevná stupnice míry znečištění
 • Indikátor zvlhčování – informuje Vás o zapnutém, či vypnutém režimu zvlhčování
 • Senzor prachu – pětibarevná stupnice koncentrace prachu (od zelené po červenou)
 • Senzor teploty a vlhkosti – díky nim nastaví čistička optimální výkon zvlhčování a čištění

Proč je nutné mít čističku vzduchu se zvlhčováním

 • Příliš suchý vzduch může způsobit, že se ráno probouzíme s ucpaným nosem. Tento nový produkt byl vybaven funkcí zvlhčování, která umožňuje dosáhnout optimální vlhkosti a následně ji udržovat. Celý proces je možný díky přítomnosti tří prvků: hydrostatu (čidlo vlhkosti), zvlhčovacího filtru (odstraňuje vodní kámen a usazeniny z vody použité pro zvlhčování) a vodní nádrže.
 • Nádržka na vodu objemu 3 l je dostatečně veliká pro zachování požadované vlhkosti po celou noc. Pro komfortní pocit doporučujeme pustit zvlhčování v ložnici již 2 hodiny před spánkem.
 • Funkci zvlhčování ocení i ti, kteří by rádi snížili pokojovou teplotu v létě. Tato metoda ochlazení vzduchu v místnosti je navíc mnohem zdravější a šetrnější než klimatizace, protože sterilizuje vzduch.


Proč se zbavit se statické elektřiny v bytě/kanceláři

 • Statická elektřina vzniká všude, kde dochází ke tření, oddělování, nebo rolování jakýchkoliv materiálů. Ježděním židle po podlaze, nebo třením oblečení při běžném pohybu jí tak sami vytváříme. Snadněji vzniká v místnostech s relativně nízkou vlhkostí vzduchu, především tedy v zimě.
 • Čističky Sharp proti tomuto jevu bojují jednak účinným zvlhčováním. Zejména však technologií Plasmacluster, která vytváří jak kladné, tak negativní ionty, které reagují s opačně nabitým povrchem jiných předmětů a tím neutralizují účinky statické elektřiny.
 • Při dlouhém působení statické elektřiny například v kancelářích dochází k reaktivitě s orgánovými systémy člověka, což se může projevit zvýšenou nesoustředěností, únavou a nemocností.
 • Čistička a zvlhčovač Sharp KC D60EUW je ideální volbou pro rodiny s dětmi v boji proti alergiím a smogu.
 • Nezpochybnitelnými výhodami jsou nízké provozní náklady díky 10leté filtrační technologii a nízké spotřebě energie.

 

Režimy čističky

 • Možnost nastavení 3 rychlostí ventilátoru. max/med/min
 • Automatický režim ventilátoru
 • Režim proti pylům – intenzivní 10 minutový program pro rychlé odstranění alergenů
 • Inteligentní režim
 • Iontová sprcha – 60 minutový program, při kterém se uvolňují díky Plasmacluster technologii pozitivní a negativní ionty

 

Další možnosti nastavení

 • Manuální ovládání na LED dispeji
 • Dětský zámek
 • Zvukový signál – informuje Vás o nutnosti doplnit nádržku vodou
 • 3 možnosti nastavení jasu ovládání
 • Kolečka s brzdou pro snadnou manipulaci


Metody čištění vzduchu

 • Předfiltr – odstraní větší nečistoty jakou jsou vlasy, prach, rostlinné a zvířecí alergeny
 • Filtr s aktivním uhlím – neutralizuje pachy, bakterie a viry
 • Filtr HEPA 13 – snižuje přítomnost polétavého prachu až o 99,97 %, životnost až 10 let
 • ION Plasmacluster (ionizator) – odstraňuje až 99,9 % patogenů
 • Filtr zvlhčovače – odstraňuje sedimenty z vody, životnost až 10 let

Video reklamy a vysvětlující videa fungování čističek vzduchu

Tato videa můžete vložit na váš eshop.

Nákupní rádce pro čističky vzduchu:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Čisticí výkon KC A50EUW:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Plasmacluster zabraňuje vzniku plísní:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak čističky vzduchu pracují:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Automatický senzor znečištění:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Plamacluster iontová technologie:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zdroje informací k čističkám

Proč zakoupit čističku vzduchu se zvlhčovačem:

 1. Alergikům a astmatikům se bude lépe dýchat
 2. Zbavte se plísní, roztočů i nepříjemného zápachu
 3. Odstraníte statickou elektřinu
 4. Udržíte přirozeně vlhký vzduch v místnosti

Youtube reklama o čističkách vzduchu Sharp

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video