fbpx

Kde koupit originální domácí spotřebiče Sharp >>

Pro partnery Sharp

Doplňkové informace k čističkám vzduchu

Topná sezóna v plném proudu.

Smog vzniká kombinací špatných rozptylových podmínek v ovzduší a vysokou produkcí škodlivých látek, zejména spalovacími motory, produkcí emisí z průmyslových objektů a další lidskou činností. Tato situace vzniká zejména v zimě, v období teplotních inverzí. Studený vzduch nestoupá do vyšších částí atmosféry a je držen „pokličkou“ teplejšího vzduchu u země. To se projeví mimo jiné i zhoršenou viditelností. Oblasti s nejhoršími podmínkami jsou samozřejmě města a průmyslové regiony. V mnohých případech jsou však i podmínky na venkově minimálně srovnatelné, díky každodennímu využívání tuhých paliv k výrobě tepla.

Vzduch je v takovém případě prosycen často nadlimitními koncentracemi jednou, či více následujícími sloučeninami: SO2, NO, NO2, CO, O3, NH3, H2S, zejména pak suspendovaný částicemi polétavého prachu PM10 a PM2,5. Každodenně aktualizované informace o stavu ovzduší je možné sledovat na stránkách českého hydrometeorologického ústavu. Doporučení pro tyto dny se zvýšenými koncentracemi těchto látek vydaná odborníky ze Státního zdravotního ústavu jsou následující:

  • Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 - 10 a od 16 - 20 hodinou.
  • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
  • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 - 4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
  • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží

„Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.“ (Státní zdravotní ústav 2007).

Nejcitlivějšími skupinami lidí na nastalou situaci jsou zejména malé děti, včetně kojenců, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickým obtížemi dýchacíhooběhového ústrojí.

Na obrázku níže jsou znázorněny tmavě oranžovou a tmavší barvou oblasti ČR se znečištěným ovzduším, které je hodnoceno jako prokazatelně zdraví poškozující v celoročním průměru. Koncentrace v zimním období jsou některé dny násobně vyšší.

Zdroj: CHMU

Kvalita vzduchu v bytech

Méně diskutovaným tématem je však kvalita vzduchu uvnitř budov, v bytech a kancelářích, kde trávíme většinu našeho života. Smog je při pozorování vrstvy vzduchu na delší vzdálenost viditelný, nachází se však ve stejné koncentraci ve své, okem nepozorovatelné podobě, i v místnostech. Tam můžou být jeho negativní účinky umocněny zvýšenými koncentracemi CO2 ve vydýchaném vzduchu, těkavými látkami z interiérového vybavení, cigaretovým kouřem a nízkou relativní vlhkostí vzduchu (pod 40%).

Kombinace těchto faktorů dokáže významně zhoršit námi dýchaný vzduch uvnitř bytů a domů oproti venkovnímu prostředí. Čističky vzduchu se vícestupňovým filtračním systémem, ionizátorem a zvlhčováním dokáží však většinu těchto negativních vlivů významně omezit.

Dopady suchého vzduchu

Nízká relativní vlhkost vzduchu (pod 40 %) může mít za následek pálení očí, vysušenou pleť a vysoušení dýchacích cest, při kterém jsou sliznice náchylnější k uchycení virů a bakterií a vzniku např. chřipkového onemocnění. S nízkou relativní vlhkostí je tak spjata i vyšší nemocnost. Druhým extrémem může být v některých případech příliš vlhký vzduch, který může mít za následek zvýšenou tvorbu plísní. Optimální relativní vlhkost prostředí se pochybuje okolo 50 %, jak je znázorněno na grafu níže. Lze zde vyčíst patrný vztah mezi relativní vlhkostí vzduchu a výskytem negativních faktorů ovlivňujících zdraví.

Statická elektřina

Statická elektřina vzniká všude, kde dochází ke tření, oddělování, nebo rolování jakýchkoliv materiálů. Ježděním židle po podlaze, nebo třením oblečení při běžném pohybu jí tak sami vytváříme. Snadněji vzniká v místnostech s relativně nízkou vlhkostí vzduchu, především tedy v zimě. Čističky Sharp proti tomuto jevu bojují jednak účinným zvlhčováním. Zejména však technologií Plasmacluster, která vytváří jak kladné, tak negativní ionty, které reagují s opačně nabitým povrchem jiných předmětů a tím neutralizují účinky statické elektřiny. Při dlouhém působení statické elektřiny například v kancelářích dochází k reaktivitě s orgánovými systémy člověka, což se může projevit zvýšenou nesoustředěností, únavou a nemocností.

Video reklamy a vysvětlující videa

Tato videa můžete vložit na váš eshop.

Nákupní rádce pro čističky vzduchu:

Čisticí výkon KC A50EUW:

Plasmacluster zabraňuje vzniku plísní:

Jak čističky vzduchu pracují:

Automatický senzor znečištění:

Plamacluster iontová technologie:

Zdroje informací k čističkám

Proč zakoupit čističku vzduchu:

  1. Alergikům a astmatikům se bude lépe dýchat
  2. Vaše děti nebudou tak často nemocné
  3. Zbavte se plísní, roztočů i nepříjemného zápachu
  4. Odstraňte statickou elektřinu
  5. Udržujte přirozeně vlhký vzduch v místnosti

Youtube reklama o čističkách vzduchu Sharp